Záruční podmínky

Všeobecné záruční podmínky pro ocelové nástroje

Dámy a pánové,

Firma Orimed zaručuje, že ocelové nástroje jsou nabízeny bez vad materiálů a zpracování.

Na dodané nástroje poskytuje Orimed záruku 24 měsíců od okamžiku nákupu.

Podmínkou pro využití záruky je používání nástrojů shodně s určením a řádnou přípravou, manipulací a sterilizací v souladu s informacemi obsaženými v manuálu sterilizace.

V případě zjištění vady v záruční době, prosíme o zaslání sterilizovaného výrobku s informacemi o druhu nalezené závady na adresu uvedenou v zápatí všeobecných záručních podmínek. K zásilce prosím přiložte kopii dokladu o koupi.

Záruka se nevztahuje na:

 • Opotřebení vyplývající z normálního provozu (např. otupení se nástrojů, setření povrchu pracovní části, opotřebení spojovacích materiálů a vzniklých z nadměrné vůle ve spoji.);

 • Nesprávného používání, které není shodné s určením;

 • Mechanického poškození v důsledku nadměrného zatížení;

 • Korozní poškození (např. důlkové koroze, odbarvení povrchu.) v důsledku styku s agresivními chemickými látkami (např. solné roztoky.);

 • Nesprávná manipulace při procesech čištění a údržby při přípravě pro opětovné použití nebo pro skladování díky:  

  • nevhodným dezinfekčním a čisticím prostředkům,

  • nesprávnému použití dezinfekčních prostředků,

  • nevhodným způsobům mytí a čištění,

  • nedostatečné konzervaci (mazání) spojovacích prostředků nebo použití nesprávných konzervačních látek;

 • Nesprávné sterilizaci, například nedostatečnou kvalitou sterilizační páry nebo nesprávných parametrů sterilizačního procesu, atd..;

 • Zabarvení tvrdých vložek;

 • Pokusům opravy svépomocí, nebo neoprávněným servisem.

Pamatujte prosím, že zjištění o vhodnosti pro použití tohoto nástroje pro daný postup závisí na uživateli. Společnost ORIMED není odpovědná za škody vyplývající z použití nástrojů, u kterých bylo zjištěno poškození, nebo které byly jakkoliv upravovány uživatelem.

 

ORIMED
ul. Króla Zygmunta Augusta 9
08-445 Osieck
tel./fax +48 25 685 71 25
www.orimed.pl
orimed@orimed.pl