Warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dla narzędzi stalowych

Szanowni Państwo,

Firma Orimed gwarantuje, że oferowane narzędzia stalowe są wolne od wszelkich defektów w materiale i wykonawstwie.

Na dostarczone narzędzia Orimed udziela 24 miesięcy gwarancji od chwili zakupu. 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest stosowanie narzędzi zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwe przygotowanie, obchodzenie się i sterylizacja zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji sterylizacji

W przypadku stwierdzenia wady w okresie gwarancyjnym, prosimy o przesłanie wysterylizowanego produktu wraz z informacją odnośnie rodzaju stwierdzonej wady na adres znajdujący się w stopce ogólnych warunków gwarancji. Do przesyłki prosimy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Zużycia wynikającego z normalnego toku eksploatacji (np. stępienie się ostrzy narzędzi, starcie się powierzchni części roboczej, zużycie elementów złącznych i powstałych w związku z tym nadmiernych luzów w złączu);

 • Niewłaściwego stosowania, niezgodnie z przeznaczeniem;

 • Mechanicznego uszkodzenia w wyniku nadmiernego obciążenia;

 • Uszkodzeń korozyjnych (np. wżery, przebarwienia powierzchni) powstałych w wyniku kontaktu z agresywnymi substancjami chemicznymi (np. roztworami soli);

 • Niewłaściwego obchodzenia się w procesie czyszczenia i konserwacji podczas przygotowywania ich do ponownego użycia lub do przechowywania poprzez: 

  • nieodpowiednie środki dezynfekujące i czyszczące,

  • niewłaściwe stosowanie środków dezynfekujących,

  • nieodpowiednie metody mycia i czyszczenia,

  • brak konserwacji (smarowania) elementów złącznych lub stosowanie nieodpowiednich środków konserwacyjnych;

 • Niewłaściwej sterylizacji, np. poprzez nieodpowiednią jakość pary sterylizującej czy też nieprawidłowe parametry procesu sterylizacji, itp.;

 • Dekoloryzacji twardych wkładek;

 • Prób naprawy we własnym zakresie lub przez nieautoryzowany serwis.

Prosimy pamiętać, że stwierdzenie przydatności do użycia instrumentu do danej procedury zależy od użytkownika. Firma ORIMED nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania narzędzi, w których stwierdzono uszkodzenia, bądź które poddane były jakimkolwiek modyfikacjom dokonywanym przez użytkownika.

 

ORIMED
ul. Króla Zygmunta Augusta 9
08-445 Osieck
tel./fax +48 25 685 71 25
www.orimed.pl
orimed@orimed.pl