Dotacje

Orimed realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Celem projektu jest: Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa Orimed na rynek czeski.
Całkowita wartość projektu wynosi 459498,00 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 168419,90 zł.